Franshizerët

Nëse kërkoni biznes ide dhe dëshironi të bëheni të pavarur, ne Ju ofrojmë mundësi për bashkëpunim afariste.

Brainobrain Maqedoni ka licencë dhe i fton të gjithë të interesuarit për bashkëpunim afariste nën formën e franshizës.

Bëhuni pjesë e një ekipi të suksesshëm dhe dërgoni kërkesë ose na kontaktoni në +389 78 388 936.

Shfrytëzojeni mundësinë që të jeni pjesë e familjes sonë të madhe të Brainobrain-it. Nëse jeni interesuar për bashkëpunim, Ju lutemi na kontaktoni.

"Emri dhe mbiemri i fëmijës Suaj" (E detyrueshme)

"Sa vjet ka fëmija Juaj?" (E detyrueshme)

"Emri dhe Mbiemri i prindit" (E detyrueshme)

"Shkruani territorin e qendrës së franshizerit për të cilën jeni interesuar (Qyteti/ Komuna)"

"Numri celular" (E detyrueshme)

"Е-mail adresa" (E detyrueshme)

Qendrat