Regjistrohuni tani!

Nëse doni të vini në demo-mësim falas, plotësoni formën më poshtë:

 

Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat.

Emri dhe mbiemri i fëmijës Suaj

Sa vjet ka fëmija Juaj?

Emri dhe Mbiemri i prindit

Vendbanimi (qyteti/komuna)
Shkupi:
AerodromGazi BabaKapishteciKarposhKarposh VlaeKisela VodaQendër

Numri celular

Е-mail adresa

Qendrat