Regjistrohuni tani!

Nëse doni të vini në demo-mësim falas, plotësoni formën më poshtë:

 

"Emri dhe mbiemri i fëmijës Suaj" (E detyrueshme)

"Sa vjet ka fëmija Juaj?" (E detyrueshme)

"Emri dhe Mbiemri i prindit" (E detyrueshme)

"Shkruani territorin e qendrës së franshizerit për të cilën jeni interesuar (Qyteti/ Komuna)"

"Numri celular" (E detyrueshme)

"Е-mail adresa" (E detyrueshme)

Qendrat